📢Socialize-to-Earn

Powiązałem inne konto społecznościowe. Dlaczego nie zmieniło się to w zadaniu?

Dane są aktualizowane każdego dnia o godzinie 00:00 UTC. Tak więc, jeśli połączyłeś nowe konto społecznościowe ze swoim profilem w IguVerse, to zaktualizowane informacje staną się dostępne wraz z rozpoczęciem nowego dnia gry po zresetowaniu timera.

Dlaczego moje zadanie społeczne zostało odrzucone?

Przeczytaj więcej o kryteriach konta i Pet ID:

TIK Tok

Oceniamy profili TikTok na podstawie następujących kryteriów:

 1. Profil osobisty. Używane konto TikTok powinno być osobistym, a nie firmowym czy jakimkolwiek innym, które nie jest przeznaczone do użytku prywatnego.

 2. Otwarty profil. Konto powinno być otwarte dla weryfikatorów i moderatorów, aby mogli sprawdzić kontent, a także obecność Pet ID.

 3. Czas istnienia profilu. Nowo utworzone konta nie mogą brać udziału w zadaniu Socialize to-earn task. Na razie akceptujemy tylko konta utworzone co najmniej 45 dni przed datą weryfikacji.

 4. Liczba obserwujących. Konto powinno mieć co najmniej 500 followerów.

 5. Liczba filmów. Konta z mniej niż 7 filmami (które nie zawierają Pet ID) nie kwalifikują się do udziału.

 6. Liczba polubień. Liczba obserwujących konto nie może przekroczyć łącznej liczby lajków.

Instagram

Kryteria dla profilów na Instagramie:

 1. Profil osobisty. Używane konto na Instagramie powinno być osobistym, a nie firmowym ani jakimkolwiek innym kontem, które nie jest przeznaczone do użytku osobistego.

 2. Otwarty profil. Konto powinno być otwarte dla weryfikatorów i moderatorów, aby mogli sprawdzić jego kontent, a także obecność Pet ID.

 3. Czas istnienia profilu. Nowo utworzone konta nie mogą brać udziału w zadaniu Socialize to-earn task. Na razie akceptujemy tylko konta utworzone co najmniej 45 dni przed datą weryfikacji.

 4. Liczba obserwujących. Konto powinno mieć co najmniej 100 followerów.

 5. Liczba postów. Konto na Instagramie powinno zawierać co najmniej 5 zdjęć.

 6. Aktywność w profilu. Ostatni post na koncie (bez Pet ID) powinien zostać opublikowany nie później niż 10 miesięcy przed datą bieżącą.

 7. Korelacja lajków do followerów. Średni stosunek liczby polubień (wyświetleń dla filmów) do liczby obserwujących powinien przekraczać 1:10 dla profilów z mniej niż 1000 obserwujących, 1:20 z 1000-5000 obserwujących i 1:50 z większą liczbą obserwujących niż 5000.

 8. Lokalizacja. Większość followerów powinna pochodzić z kraju, w którym znajduje się właściciel konta.

Konta przyłapane na oszukiwaniu lub jakiejkolwiek innej działalności mogą zostać pozbawione możliwości udziału w projekcie. Ostateczną decyzję w sprawie weryfikacji podejmuje administracja projektu.

Mamy również pewne wymagania dotyczące Pet ID.

Pet ID powinien być łatwy do zidentyfikowania na zdjęciu i nie może się zmieniać. Zmiany w Pet ID mogą skutkować zablokowaniem konta.

Zakazane zmiany Pet ID obejmują: Przycinanie, zmniejszanie lub ukrywanie części obrazu, nawet jeśli nie zawierają one informacji Nakładanie/przemalowywanie obrazu lub jego części, nawet jeśli żadne informacje nie są ukryte Nieużycie obrazu Pet ID (własne wpisanie kodu itp.)

Czy mogę usunąć Pet ID po zakończeniu zadania?

Po wykonaniu zadania społecznego, Twój post będzie dostępny dla innych użytkowników do weryfikacji. Jeśli usuniesz swoje Pet ID, to inni użytkownicy zaznaczą, że nie wykonałeś zadania i Twój profil zostanie ponownie przekazany do weryfikacji moderatorskiej. Dlatego Pet ID nie powinno być usuwane!

Dlaczego moje konto nie zostało zweryfikowane? Spotkałem się ze zweryfikowanymi kontami, które nie spełniały wszystkich kryteriów.

Konta mogą być ponownie zweryfikowane. Nawet jeśli konto zostało zweryfikowane raz, nie oznacza to, że nigdy nie zostanie zweryfikowane ponownie. Dlatego tak ważne jest, aby początkowo połączyć konta, które spełniają wszystkie kryteria, jeśli chcesz bezproblemowo realizować zadania.

Jeśli natkniesz się na konta, które nie spełniają wszystkich kryteriów wymaganych do weryfikacji, zrób zrzut ekranu takiego konta i prześlij go do nas. Wyślemy to konto do ponownej weryfikacji. Mogą to być jednak konta testowe naszego działu IT.

Last updated