📔Użytkownik

Jak uzyskać dostęp do wersji internetowej aplikacji?

Aby wejść do wersji Web aplikacji, przejdź do ustawień aplikacji i stuknij Web App.

Last updated